Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES                                        : C 16

NAAM                                         : DIE RODE LEUWE

STRAAT                                     : Grotestraat

ADRES VOOR 1830                  : C 15

KADASTERNUMMER              :  210

N.P. v. BEZWAAR                     : 2075-054

 

        NAAM: DIE RODE LEUWE

        BRON: RAN inv.nr. 2075-54;Schevichaven-Oud Nijmegen's blz 67-74;

                     Sormani-Inventaris Archieven Weeshuizen r.212;

                     Joosting-Inv. Oud Archief Broederschappen charter 734;

                     Broederschapsrekeningen inv.nr. 1407;

        JAAR: 1411

 

        Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 4 december 1839:

D.A. van Munster, notaris te Nijmegen, zal op maandag 16 december 1839, 's avonds om 7 uur, in het lokaal voor publieke verkopingen van de notarissen aldaar, doen inzetten.

Een herenhuis en erf, gelegen aan de Grotestraat te Nijmegen, wijk C nr. 16, door mejuffrouw Wolderingh bewoond, voorzien van 5 boven- en benedenka­mers, provisiekamers, keuken, open plaats, 3 zolders, kelder en verdere gemakken, met het recht van overgang over een binnenplaats en het mede gebruik van een grondpomp, staande op het erf van de heer Fischer, gelegen naast dit huis.

        Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 10 juni 1840:

J.A. van Manen, notaris te Nijmegen, is voornemens met hogen te laten inzetten, in het huis van notarissen binnen deze stad, op maandag 22 juni 1840, 's avonds om 8 uur.

Een herenhuis en erf, met open plaats en tuin, gelegen te Nijmegen aan de Grotestraat, voorzien van 4 beneden- en 6 bovenkamers, keuken, zeer grote kelder, 2 zolders, vliering, grond- en regenwaterpomp en verdere gemakken, onlangs grotendeels vernieuwd en verfraaid, laatstelijk door mevrouw de weduwe Wolderingh bewoond geweest. Uit de hand te koop.