Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES : C 34

NAAM : IN DE SLEUTEL

STRAAT : Grotestraat

ADRES VOOR 1830 : C 33

KADASTERNUMMER : 129

N.P. v. BEZWAAR : 2078-208; 2078-209; 2079-222(1); 2079-222(2)

 

 

NAAM: IN DE SLEUTEL (SLOETEL)

BRON: Gorissen-Stede Atlas Nijmegen blz. 126;

RAN inv.nr. 2078-208/209;

Joosting-Inv. Oud Archief Broederschappen, charter 726;

Schevichaven-Oud Nijmegen's Straten enz. blz. 70-77;

JAAR: 1456

 

Op 19 september en 20 oktober 1755 werd door de erfgenamen van de bankier Benedict Levi Gomperts, voor een bedrag van 7540 gulden, aan Cornelis Vermehr, raadssecretaris dezer stad, verkocht: Een huis met stalling en behuizing, zoals nog tot de kerk voor de Joodse natie gebruikt wordt, gelegen aan de Grotestraat, Vleeshouwerstraat en Sleutelgas, waar de stalling gelegen is, dit huis is uit diverse erven tot n gemaakt.

 

Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 27 december 1837:

Op een nader te bepalen dagen, zal, te Nijmegen, in het begin van de maand 1838, in het openbaar worden geveild, een zeer spatieus herenhuis, gelegen aldaar aan de Grotestraat, bewoond door mevrouw de weduwe van wijlen de heer P.A. Rauws, voorzien van onderscheidene, meestal allen behangen en gestukadoorde, kamers, keuken, kelders, zolders, diverse wel- en regenwaterpompen, stalling voor twee paarden, open plaats en tuin; zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop, waaromtrent de nodige informatie bij de notaris D.A. van Munster aldaar te bekomen zijn.

Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 28 februari 1838:

Ten overstaan van de notaris D.A. van Munster, te Nijmegen, zal op maandag de 19e terzelfder maand, bij finale toewijzing, beide 's avonds om 7 uur, in het lokaal van de notarissen aldaar, ter verkoop worden aangeboden.

Een aanzienlijk, hecht, sterk, modern, logeabel en goed onderhouden herenhuis, het eigendom van en bewoond wordende door mevrouw de weduwe Rauws, staande in de Grotestraat te Nijmegen, wijk C nr. 34, voorzien van een twintigtal kamers, van onderscheidene grootte, meest allen behangen en gestukadoord, marmeren en geplafonneerde gang, keuken, kelders, ruime zolders, stalling voor 2 paarden, tuintje, open plaats, 3 welwater- en 1 regenwaterpomp, mitsgaders verdere localiteiten. Het perceel zal op de eersten mei 1838 aanvaard en betrokken kunnen worden, terwijl de helft van de koopprijs als eerste hypotheek, tegen een interest van 5 procent op het pand zal kunnen gevestigd blijven; zijnde hetzelve inmiddels, tot op de dag vr de provisionele toewijzing, uit de hand te koop.