Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††† : D 70

NAAM†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : DEN STORM

STRAAT†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† : Hezelstraat

ADRES VOOR 1830††††††††††††††††† : D 66

KADASTERNUMMER††††††††††††† : 2538

N.P. v. BEZWAAR†††††††††††††††††††† : 2089-116

 

††††††† NAAM: DEN STORM

††††††† BRON: RAN 2089-116; Collectie DaniŽls 95; Genealogie van Walsem;

††††††† †††††††††††† Schevichaven-Oud Nijmegen's Straten enz. blz. 92;

††††††† Vroeg in de zestiende eeuw en later stond in de Hezelstraat een druk beklante taveerne, in die harddrinkende tijden had de stad velen taveernen. Dit huis droeg de voor een wijnhuis ongewone, enigszins onheilspellende naam van "de Storm" misschien ontleend aan een geslacht Sturm of Storm dat hier toen ter tijde bloeide.

††††††† In 1526 dronken de mannen die het slot te Heumen hadden helpen verwoesten, gedurende de twisten met Karel van Egmond, voor 9 gulden bier, "durch toelatonge dess burgermeisters, want sy heell nath wederom inqua≠men".

††††††† In 1569 werd Reijn Raijmaker, waard in "den Storm", betaald voor een ton bier die de leidekkers daar gedronken hadden, toen zij de brand op het Weeshuis hadden helpen blussen.

††††††† In 1573 logeerden hier de heren van Roermond en van Venlo, die van de heren van onze stad 7 kannen wijn kregen, waarna enige van de heren gingen helpen ledigen.

††††††† Op 21 juli 1580 zijn de beide burgemeesters en Welderen, Zeller en Swarthamell geweest in "de Storm", en hebben daar met Kambes van Coeln verteert 3 maaltijden en 4 kwarten wijn.

††††††† Op 21 november 1580 zijn de burgemeesters, Welderen, Kelffken en Swarthamel geweest, bij vrouw van Eymerick in "den Storm", bij Cambos van Coelenn; Zij hebben genuttigd 6 maaltijden, ieder maaltijd 7 stuivers, en gedronken 4 kwarten wijn.

††††††† Op 26 januari 1582 bekennen Hendrik Pennonngh en Johanna zijn vrouw, verkocht te hebben aan Agneta weduwe Gaert van Walsom een rente van 9 Philippus gulden 's jaars op St. Victorsdag te beuren uit huis en hof in de Hezelstraat op de hoek van de Kerckgas, genaamd "den Storm".

††††††† In 1585 leest men in de timmermansrekening, dat er planken gelegd werden over de goot achter "de Storm", op de Ganzenheuvel en bij "de Storm" in de Hezelstraat.

††††††† In 1592 was de burgemeester ten huize van Jacob Huibertsz, waard in "den Storm", met overste Dorpp en anderen werden daar 9 kwarten wijn gedronken op kosten van de stad.

††††††† Op 1 juli 1617: Een huis in de Heselstraat, genaamd "die Storm", op de hoek van het Kerckstraatje.

††††††† Op 23 mei 1689 werd "de Storm" door de erven van Herbert Knipping voor 1172 Car. gulden verkocht aan Henrik van Lindenholt, scholtis van Weurt en Beuningen.

††††††† In 1795 werd het huis door de wijnkoper Hengst gekocht voor een bedrag van 3580 gulden.