Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††† : D 71

NAAM†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : HET STOOFKE

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : HET VOSKEN

STRAAT†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† : Hezelstraat

ADRES VOOR 1830††††††††††††††††† : D 67

KADASTERNUMMER††††††††††††† : 2539

N.P. v. BEZWAAR†††††††††††††††††††† : 2088-088; 2089-117

 

Nieuw Protocol van Bezwaar 2089-117

Belast met een rente van 15 stuivers 8 penningen t.b.v. de H. Geest Broederschap.

 

††††††† NAAM: HET STOOFKE

††††††† BRON: RAN inv.nr. 2088-88;

††††††† †††††††††††† Gorissen-Stede Atlas Nijmegen blz. 131-79;

††††††† JAAR: 1450, ca.

 

††††††† NAAM: HET VOSKEN

††††††† BRON: RAN inv.nr. 2089-117;

††††††† ††††††††††† Schevichaven-Oud Nijmegen's Straten enz. blz 93;

††††††† JAAR: 1737

 

††††††† Nijmeegsche Courant vrijdag 7 oktober 1825 nr. 80:

J.A. van Maanen, notaris te Nijmegen, is voornemens publiek op hogen te laten inzetten, in het lokaal van de notarissen te Nijmegen, op maandag 24 oktober 1825, 's avonds om 7 uur.

Een kapitaal, hecht en sterk wel doortimmerd huis en erf, voorzien van 5 benedenkamers, 2 keukens, 6 bovenkamers, 3 kelders, onderscheidene zolders en verdere gemakken, voor het doen van negotie bijzonder geschikt, staande te Nijmegen aan de Hezelstraat, wijk D, nr. 67, Vp. 71, door de mr. bakker M. Tiggeler en andere personen bewoond; uitkomende aan de Ganzenheuvel en het zogenaamde Heuveltje, bij de Kerktrappen.

Dit erf zal eerst in twee percelen en daarna in massa worden geveild, als tot twee woonhuizen met geringe kosten in te richten.

††††††† Nijmeegsche Courant vrijdag 25 juni 1830:

De ondergetekende beveelt hiermede zijn steendrukkerij tot alle hierin voorkomende werken, van het administratieve en commerciŽle vak, en daar hij alles zelf lithographeert en bewerkt, zo kan men zich van de hoogst mogelijke netheid en nauwkeurigheid der werken, als ook van de billijkheid der prijzen verzekert houden.

Ph. Schwarz, litograaf, Hezelstraat, letter D nr. 71 te Nijmegen.

††††††† Advertentie adresboek 1878/1881:

Commanditaire vennootschap Henny Albers en Comp. te Zutphen.

De ondergetekende agent van bovengenoemde vennootschap is belast met het bevorderen van verzekering van roerende goederen bij verzending naar of van IndiŽ en andere overzeese gewesten en gemachtigd tot het sluiten van assurantie tegen de gevaren van het transport langs binnenwateren en te land per wagen, spoortrein als anderzins.

A.J. Castein, Ganzenheuvel, D 71.

De assurantie-maatschappij tegen brandschade, gevestigd te Zutphen, gewaarborgd door een grondkapitaal van ťťn miljoen en door een aanzienlijk reservefonds, verzekert tegen brandschade tot vaste premies gebouwen, inboedels, koopmansgoederen, fabrieken, gereedschappen, vee, oogst, enz. De statuten en voorwaarden en alle verdere nodige inlichtingenzijn te verkrijgen bij de ondergetekende, agent voor Nijmegen.

A.J. Castein, Ganzenheuvel, D 71.