Stichting Historisch

Huis- en Veldnamenonderzoek

Kwartier van Nijmegen

laatste wijziging 01-04-2007

 

ADRES††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††† : D 72

NAAM†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† : DE (GOUDEN) STERN

STRAAT†††† ††††††††††††††††††††††††††††††† : Hezelstraat

ADRES VOOR 1830††††††††††††††††† : D 68

KADASTERNUMMER††††††††††††† : 2108

N.P. v. BEZWAAR†††††††††††††††††††† : 2088-086; 2089-118

 

††††††† NAAM: DE STERN

††††††† BRON: RAN inv.nr. 2089-118.

 

Op 13 november 1789 wordt aan Coenraad Rappard overgedragen: Huis annex bier- en molbrouwerij met open plaats, vanouds genaamd "de Stern", in de Hezelstraat op de hoek Ganzenheuvel, naast het erf van de verver Romwiel.

††††††† Nijmeegsche Courant begin maart 1814:

Verkoping van verschillende huizen in Nijmegen op maandag 21 maart 1814, door notaris P. Wiegand te Nijmegen, in het logement "de Star" te Nijmegen, bij S. van der Wedden.

††††††† Nijmeegsche Courant vrijdag 23 november 1827 nr. 94:

Nijmegen. De gezichtkundige glazen- en brillenslijper Magnus Moris bericht het geŽerde publiek, dat hij alhier te spreken of te ontbieden is bij Van der Wedden, in het logement de Vergulde Ster, op de hoek van de Hezelstraat, van zondag 25 tot en met donderdag 29 dezer. Recommandeert zich tot het leveren van eigen vervaardigde regelmatig geslepen brillen voor een ieders gezicht, ten einde dezelve tot in de hoogste ouderdom te conserveren, en zo gemelde zich flatteren kan, dat zijn glazen, zo wel in brillen als tot andere gezichtkundige instrumenten, van de eerste kenners van ons koninkrijk, met het beste succes gebruikt worden. Heeft een best assortiment van montering voor brillen, zo wel van schildpad als zilver, als ook extra fijne hol en bol geslepen glazen, in het groen en blauw. Geeft zijn glazen niet in commissie, zendt niemand daarmee rond en gaat niet uit, voor dat hij ontboden wordt.

††††††† Nijmeegsche Courant vrijdag 19 maart 1830:

Te huur, om op 1 mei 1830, of later te aanvaarden. Een geheel nieuw en wel ingericht bovenhuis (met of zonder stal en koetshuis), bestaande op de eerste verdieping in drie gestukadoorde en behangen kamers, keuken en provisiekamer, en op de tweede verdieping in twee gestukadoorde en behangen kamers, meidenkamer en droogzolder, hebbende overigens zeer lichte en ruime gestukadoorde gangen en overloop, zeer gemakkelijke trappen, vrije uitgang en verdere geriefelijkheden, staande in het beste en vrolijkste gedeelte van de Hezelstraat te Nijmegen, op de hoek van de Ganzenheuvel, bij de pomp. Te bevragen bij de eigenaar S. van der Wedden, aldaar.

††††††† Nijmeegsche Courant dinsdag 11 februari 1834:

Te huur, om op 1 mei 1834 te aanvaarden. Een zeer welingericht en aangenaam gesitueerd bovenkwartier aan de Hezelstraat van de stad Nijmegen gelegen, en thans door de Wel. Edel. Gestr. Heer Fynje bewoond, hebbende een vrije uitgang en bestaande in vier, alle aan de Hezelstraat uitzicht hebbende, behangen en gestukadoorde kamers, keuken, provisie- meidenkamer, zolder, kelder en verdere geriefelijkheden.

Te bevragen bij de G.H. van der Wedden, in de Brouwerstraat te Nijmegen.

††††††† Nijmeegsche Courant dinsdag 29 juli 1834:

Te huur, om te kunnen worden aanvaard op 1 mei 1835 (of wellicht reeds op primo november 1834).

Een nieuw en zeer wel ingericht bovenkwartier, bestaande in vier, alle aan de straat uitzicht hebbende behangen en geplafonneerde kamers, ruime geplafonneerde overlopen, meidenkamer, provisiekamer, zolder, kelder en verder alles, wat tot een geriefelijke woning behoord, hebbende een vrije uitgang, staande en gelegen aan de Hezelstraat, op de hoek van de Ganzen≠heuvel, te Nijmegen, thans bewoond wordende door mejuffouw Quack, vroeger door de heer Fynje bewoond geweest. Te bevragen bij G.H. van der Wedden, in de Brouwerstraat te Nijmegen.

††††††† Prov. Geld. en Nijm. Courant zaterdag 2 december 1837:

De gezichtkundige Magnus Morris bericht het geŽerd publiek, dat hij alhier te spreken of te ontbieden is bij de heer Van der Wedden, op de hoek van de Hezelstraat, van maandag de 4e tot de 10e december, met een uitmuntend assortiment van glazen, zowel in brillen, gemonteerd in goud, zilver, schildpad en fijn staal, als voor alle gezichtkundige instrumenten. Verkoopt en repareert verrekijkers, microscopen en wat verder tot dit vak behoort.

††††††† Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 14 februari 1838:

De ondergetekende heeft de eer te berichten, dat hij sedert 1 februari 1838, van de heer H.W. van der Wedden, heeft overgenomen, het vanouds bekende logement en uitspanning, "de Gouden Ster", in de Hezelstraat; zullende hij voortaan die affaire met alle vlijt voortzetten, bevelende hij zich in de gunstige attentie van een ieder, vooral derzulken, die te voren dit huis menigvuldig bezochten. Verder bericht hij, dat hij een van de ruime kamers heeft ingericht tot het houden van wijn- en koffiehuis, waartoe hij zich dus bij zijn geŽerde stad- en landgenoten aanbeveelt. Ten zijnen huize vertrekt des maandags (doch deze op een feestdag invallende, dinsdags) en vrijdags, ten half drie uur, een bode met een wagen, voor passagiers en goederen, op Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen, Deest, Afferden, Druten, Puiflijk, Leeuwen, Wamel, Dreumel en Heerewaarden, welke des morgens aldaar aankomt, - alsmeder alle maandagen, des namiddags om twee uur, een, des morgens aangekomen, wagen, voor passagiers en goederen, naar Wageningen en de volgende dag op Utrecht.

Nijmegen, 9 februari 1838.†† G. Hendriks.

††††††† Prov. Geld. en Nijm. Courant woensdag 6 mei 1840:

De ondergetekende, eigenaar van de met roem bekende kunst-appel, voor bijna twee eeuwen vervaardigd door Albert Vinkenbrinck, heeft de eer het geachte publiek te berichten, dat hij alhier is aangekomen en gelogeerd is in het logement de Ster, in de Hezelstraat, alwaar hij door elk, die verlangt het, met zo veel roem bekende, kunststuk te zien, kan ontboden worden.E. Reekers.

††††††† Prov. Geld. en Nijm. Courant 12 augustus 1840:

De diligence onderneming, de stad Nijmegen van G. Burgers, heeft onder andere zijn kantoor bij G. Hendriks in "de Vergulde Star" in de Hezelstraat.

††††††† Prov. Geld. en Nijm. Courant zaterdag 29 april 1854:

Door vertrek, aankoop en overname van ene affaire in een andere stad, bij toeval te huur. Om te aanvaarden op primo november 1854.

De druk bezochte en goed beklante herberg, koffiehuis en uitspanning, mitsgaders logement, de Star genaamd, staande aan het beste gedeelte van de Hezelstraat, op de hoek van de Ganzenheuvel, te Nijmegen, bestaande in vier beneden- en vier bovenkamers, knechts- en meidenkamer, keuken, kelders, zolders, stalling voor zes koebeesten en 25 Š 30 paarden, grondpomp en verder geriefelijkheden, waarin die affaire, alsmede boerderij, sedert ruim zestig jaren is uitgeoefend en thans nog door de tegenwoordige huurder G. Hendriks met veel succes uitgeoefend wordt, bij wie hetzelve ook te bevragen is. Brieven franco.

††††††† Verslag van de toestand der gemeente Nijmegen over 1876

De volgende vergunning is verleend. Op 30 juni 1876 aan J.C. Beer, tot het maken van een windas aan zijn huis aan de Hezelstraat, wijk D nr. 72.